ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HIPEFO

Ref.No: 65203400
Start date: 28.02.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 83.200,00 €
Scientific Responsible: Prof. TAOUKIS
Email: taoukis@chemeng.ntua.gr
Go to Top