ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FIRE-FACTS 68/1150

Ref.No: 65197800
Start date: 26.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 80.640,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top