ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DEM-II-MED 68/1142

Ref.No: 65197100
Start date: 28.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 126.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKITA
Email: knikita@ece.ntua.gr
Go to Top