ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CRESSENDO

Ref.No: 65203100
Start date: 31.01.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 14.760,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top