ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIO-OPTI 68/1337

Ref.No: 65198700
Start date: 23.03.2012
End date: 23.03.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 750,84 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. NIKOLAOS LAGAROS
Email: nlagaros@central.ntua.gr
Go to Top