ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 68/1140 ATLAS MICROMEGAS

Ref.No: 65196900
Start date: 27.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 73.410,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ALEXOPOULOS
Email: theoalex@central.ntua.gr
Go to Top