ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 68/1137 ANAPROBANACH

Ref.No: 65196700
Start date: 26.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 9.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPURIDON ARGUROS
Email: sargyros@math.ntua.gr
Go to Top