ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΕΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ref.No: 62051200
Start date: 01.02.1993
End date: 30.09.1993
Approval date: 07.05.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ORG.KTIM/GIOU & HART/SEON ELL.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top