ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 65022500
Start date: 09.09.1993
End date: 09.01.1994
Approval date: 10.09.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 13.206,16 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top