ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”Κωδ. Έργου: 68164900
Ημ. Έναρξης: 30.06.2023
Ημ. Λήξης: 31.12.2024
Ημ. Έγκρισης: 30.06.2023
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τομέας: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6Δ7Τ46ΨΖΣ4-ΛΟ0
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Email: sofia@math.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΤΟΥ ΕΜΠ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣ'ΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΟΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΟ ΔΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ «MATHEMATICAL MODEL NG IN MODERN TECHR.OLOG ES AND FINANCIAL ENGINEERING» ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Go to Top