ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”Κωδ. Έργου: 68164900
Ημ. Έναρξης: 30.06.2023
Ημ. Λήξης: 31.12.2023
Ημ. Έγκρισης: 30.06.2023
Σχολή: ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠ.
Τομέας: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Α.Δ.Α.: 6Δ7Τ46ΨΖΣ4-ΛΟ0
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Email: sofia@math.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΤΟΥ ΕΜΠ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣ'ΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΟΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑ
Go to Top