ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Κωδ. Έργου: 62301000
Ημ. Έναρξης: 20.12.2012
Ημ. Λήξης: 19.05.2013
Ημ. Έγκρισης: 16.07.2012
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ PLANNING GROUP AE
Προϋπολογισμός: 10.455,00 €
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΒΡΑΣΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΠΟΥΛΟΣ
Email: vleo@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ PLANNING GROUP, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗ
Go to Top