ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Κωδ. Έργου: 61203900
Ημ. Έναρξης: 21.01.2014
Ημ. Λήξης: 20.07.2015
Ημ. Έγκρισης: 21.01.2014
Σχολή: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧ.ΕΡΕΥΝΑΣ
Χρηματοδότης: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΗΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 19.680,00 €
Α.Δ.Α.: ΒΙΥΗ46ΨΖΣ4-Χ1Ι
Επ. Υπευθ.: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Email: arvis@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ, Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΚΑΙ Ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ,Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
Go to Top