ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦ. ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤOΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓ. ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦ. ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗ

Κωδ. Έργου: 62302500
Ημ. Έναρξης: 15.11.2012
Ημ. Λήξης: 31.07.2014
Ημ. Έγκρισης: 09.11.2012
Σχολή: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ.
Τομέας: ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χρηματοδότης: ΔΕΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 30.836,10 €
Επ. Υπευθ.: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Email: mgsakel@mail.ntua.gr
Περιγραφή: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ,ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕ