(95 ΕΔ 727) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΩΝ Η/Υ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ref.No: 61079100
Start date: 01.06.1996
End date: 31.05.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS TZAMPIRAS
Email: tzab@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top