(95 ΕΔ 1740) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 61085900
Start date: 01.11.1996
End date: 31.10.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: Prof. SOLON XENOPOULOS
Go to Top