(95 ΕΔ 1480) ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ref.No: 61076300
Start date: 01.07.1996
End date: 31.01.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top