ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ref.No: 61074600
Start date: 25.06.1997
End date: 24.06.1999
Approval date: 19.03.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, G.G.E.T.
Budget: 8.011,73 €
Scientific Responsible: SOTIRIOS HATZIDAKIS
Email: skchatz@central.ntua.gr