ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 62109400
Start date: 01.10.1998
End date: 31.12.2000
Approval date: 26.11.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 51.944,25 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top