ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ρ.Σ.Α.

Ref.No: 62080500
Start date: 01.02.1996
End date: 01.03.1997
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top