ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 61110100
Start date: 01.02.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 01.04.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ETAIR.AXIOPOIIS.PERIOUSIAS EMP
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top