ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Ref.No: 65204500
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2014
Approval date: 19.02.2015
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 37.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top