(ΧΡΕΩΣΗ Η/Υ ΤΟΥ 63/1671) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΟ ACFA

Ref.No: 66015600
Start date: 01.05.2010
End date: 30.06.2017
Approval date: 04.06.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 8.780,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. GIANNAKOGLOU
Email: kgianna@central.ntua.gr
Go to Top