ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Ref.No: 62100400
Start date: 01.03.1998
End date: 30.03.2006
Approval date: 05.03.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 51.944,24 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top