ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Ref.No: 67001800
Start date: 01.07.1997
End date: 30.06.1997
Approval date: 03.07.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 3.549,96 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. NIKOLAOS TRAKAS
Email: ntrac@central.ntua.gr
Go to Top