ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Ref.No: 65137504
Start date: 02.02.2005
End date: 01.02.2010
Approval date: 04.03.2005
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 10.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. ALIKI HATZOPOULOU-TZIKA
Email: alikihat@central.ntua.gr
Go to Top