ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔ

Ref.No: 65143100
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2005
Approval date: 25.01.2005
Department: NETWORK MANAGEMENT CENTER OF NTUA
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 120.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VENIERIS
Email: venieris@cs.ntua.gr