ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 65043800
Start date: 15.10.1995
End date: 15.06.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: NUCLEAR ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 3.228,17 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top