ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ref.No: 65043600
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 3.228,18 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top