ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π1-Π6

Ref.No: 68079000
Start date: 13.09.2006
End date: 30.11.2008
Approval date: 21.03.2008
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, UPEPTH
Budget: 2.969.731,00 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr
Go to Top