ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ref.No: 65042400
Start date: 01.11.1995
End date: 31.12.2005
Approval date: 30.11.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 88.041,08 €
Scientific Responsible: ELEUTHERIOS KAGIAFAS
Email: kayafas@cs.ntua.gr
Go to Top