ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ IV

Ref.No: 65014200
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1998
Approval date: 04.11.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZAHAROPOULOS
Email: zelias@central.ntua.gr
Go to Top