ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65205400
Start date: 01.10.2014
End date: 31.12.2019
Approval date: 23.12.2014
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 50.000,00 €
Public key: ΒΖΚΟ46ΨΖΣ4-ΓΔΙ
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS ISAIAS
Email: demissa@mail.ntua.gr
Go to Top