ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65191200
Start date: 21.05.2011
End date: 01.06.2012
Approval date: 08.06.2011
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 23.650,94 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top