ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ EASA “EUROPEAN ARCHITECTURE STUDENTS ASSEMBLY 2007”

Ref.No: 61182400
Start date: 01.07.2007
End date: 28.02.2008
Approval date: 06.07.2007
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPURIDON-SOTIRIOS RAUTOPOULOS
Email: raft@central.ntua.gr
Go to Top