ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 67051101
Start date: 01.09.2002
End date: 30.08.2003
Approval date: 12.04.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 29.100,00 €
Scientific Responsible: Prof. LOIZOS
Email: aloizos@central.ntua.gr
Go to Top