ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Ref.No: 61147100
Start date: 24.10.2003
End date: 23.10.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 172.221,00 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top