ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ref.No: 68001500
Start date: 01.05.1998
End date: 31.05.2001
Approval date: 29.10.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 32.898,01 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr
Go to Top