ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 62114000
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2003
Approval date: 25.02.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 131.592,08 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top