ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ref.No: 62062001
Start date: 10.02.1995
End date: 28.05.1995
Approval date: 12.05.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top