ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ref.No: 67012300
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: JOULE III, G.G.E.T.
Budget: 6.801,17 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr