ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ref.No: 63045101
Start date: 01.04.1994
End date: 30.09.1997
Approval date: 17.10.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: E.O.K.
Budget: 5.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top