ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (HYGIENIC SLUDGE MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL UTILISATION)

Ref.No: 63067300
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.2001
Approval date: 28.01.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 139.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top