ΤΠΛ-ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Β

Ref.No: 63096000
Start date: 01.03.1998
End date: 30.06.1999
Approval date: 09.07.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 234.776,22 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top