ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 62050000
Start date: 01.12.1992
End date: 31.01.1994
Approval date: 29.01.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: EVIAM EPE
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: Prof. LOIS
Email: elois@chemeng.ntua.gr
Go to Top