ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΧΙΝΟΥ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ

Ref.No: 62213600
Start date: 21.08.2006
End date: 20.08.2007
Approval date: 28.08.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: NOMARHIAKI AUTODIOIKISI KORINTHIAS
Budget: 30.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top