ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 62104200
Start date: 25.02.1998
End date: 31.12.2002
Approval date: 12.05.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: DIMOS ATHINAION
Budget: 126.192,21 €
Scientific Responsible: DIONUSIOS ZIVAS
Go to Top