ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΛΙΠΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ

Ref.No: 67005300
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.1998
Approval date: 02.07.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 18.660,74 €
Scientific Responsible: FRAGKISKOS KOLISIS
Email: kolisis@chemeng.ntua.gr
Go to Top