ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ

Ref.No: 62106500
Start date: 01.07.1998
End date: 31.12.2001
Approval date: 03.09.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ETANAL AE
Budget: 145.443,89 €
Scientific Responsible: Prof. PAPASPYRIDIS
Email: kp@cs.ntua.gr
Go to Top