ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 68037700
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2003
Approval date: 01.11.2001
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 105.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. SOFIANOS
Email: sofianos@metal.ntua.gr
Go to Top