ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 63080801
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 01.06.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 39.325,01 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top